Możliwy Montaż w Domu

Model COLONET JR-4 jest przenośny i w procesie głębokiego płukania okrężnicy wykorzystuje grawitacyjny przepływ wody.

Łatwe i efektywne oczyszczanie
okrężnicy w warunkach domowych
– montaż sprzętu min. 75 cm
powyżej stołu zabiegowego

Przykład wykorzystania zwykłej wanny
jako stołu zabiegowego

Wziernik z rurką doprowadzającą
wodę i odpływem

Przystawki do kranu
z szybkim przełączem