Tag: zastawka krętniczo-kątnicza

Zastawka Krętniczo-Kątnicza

Jak pracuje jelito grube? Jelito cienkie przechodzi w jelito grube w miejscu usytuowania zastawki krętniczo-kątniczej, która otwierając się przelewa miazgę pokarmową do jelita ślepego. Zadaniem jelita grubego jest: przyjmowanie, redukowanie do odpowiedniej konsystencji, tymczasowe magazynowanie i wydalanie