Tag: perystaltyka

Skurcze Dobowe

Skurcze Dobowe

W momencie przelania miazgi pokarmowej z jelita cienkiego do jelita ślepego, przesunięta treść zaczyna podlegać trzem, podstawowym rodzajom skurczów w efekcie działania trojakich skurczów jelita grubego: Skurcze perystalistyczne i antyperystaltyczne Wywołują ruch miazgi pokarmowej w dwóch różnych