Miesięczne Archiwa: Lipiec 2010

Zastawka Krętniczo-Kątnicza

Jak pracuje jelito grube? Jelito cienkie przechodzi w jelito grube w miejscu usytuowania zastawki krętniczo-kątniczej, która otwierając się przelewa miazgę pokarmową do jelita ślepego.

Zadaniem jelita grubego jest: przyjmowanie, redukowanie do odpowiedniej konsystencji, tymczasowe magazynowanie i wydalanie treści pokarmowych.

Zastawka Krętniczo-Kątnicza

 

Motoryka jelita grubego zależy od tempa opróżniania jego zawartości, aktywności elektrycznej błony mięśniowej okrężnicy, aktywności zewnętrznych i wewnętrznych nerwów autonomicznych oraz hormonów.